YATAY GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Üniversitemiz yönetmeliklerine uygun olarak 2009-2010 öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında, Üniversitemize yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerde aranan koşullar, gerekli belgeler ve başvuru tarihleri:

A. Başvuru Koşulları
1) Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.
2) Yükseköğretim kurumlarının ilk sınıfına (Tıp Fakültesi) veya ilk yarıyılı ile hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılamaz.
3) Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;
- Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,
- Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az %60 veya eşdeğer olması gereklidir.
4) Yükseköğretim kurumlarının son sınıfına veya son iki yarıyılı başına yapılacak geçiş için öğrencinin;
-Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,
-Son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa geçiş notu dahil) en az %65 veya eşdeğer olması,
- Son sınıfa geçiş notunun en az %70 veya eşdeğer olması gereklidir.
- Tıp Fakültelerinin son sınıfına yatay geçiş yapılamaz.


B. Müracat İçin Gerekli Belgeler
1) Dilekçe (dilekçede başvurulan bölüm ve program belirtilecek)
2) Not belgesi (Transkript) öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği tüm dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge (kopya veya fotokopisi kabul edilmez.)
3) Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.
4) ÖSS sınav sonuç belgesinin tasdikli fotokopisi.
5) Öğrencinin başardığı derslerin ders programını ve içeriklerini dilekçesinin ekinde sunması gerekir.
6) Öğrencinin öğrenim gördüğü akademik kurumdaki not sistemi 100 lük sistemden farklı ise; Transkriptinde başarı ortalamasının 100 lük sistemde kaça tekabül ettiğinin okulunca belirtilmesi gerekmektedir.


C. Müracat Tarihi
Yatay Geçişler İçin Son Başvuru Tarihi;
Güz Yarıyılı 18 Eylül 2009 Cuma
Bahar Yarıyılı 05 Şubat 2010 Cuma


Müracaatlar, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bütün belgeler tamamlanmış olarak Fakülte Dekanlıkları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlüklerine yapılacaktır.

Daha fazla bilgi icin :
http://www.bayar.edu.tr/ogrenci/yatay_gecis.php